www.fotografietrainingen.nl
workshops

Aansprakelijkheid;

Wij(De Carbon en www.fotografietrainingen.nl)kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door welke oorzaak dan ook,
voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaartocht, behoudens aantoonbare opzet of grove schuld.
Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouder(s) of begeleider(s)
Eventuele schade veroorzaakt door u of uw gezelschap wordt doorberekend.

Veiligheid;
Iedereen aan boord dient de aanwijzingen van de schipper op te volgen.
Wij houden ons het recht voor om de vaartocht (voortijdig) te beƫindigen of af te wijken van de besproken route indien de omstandigheden dat vereisen.
Dit is meestal het geval door weersomstandigheden.

Overige;
Het is niet toegestaan om meegebrachte dranken en etenswaren aan boord te nuttigen, tenzij anders is overeengekomen.
Maximum aantal is 12 personen.

Een haventocht door Rotterdam
Algemene voorwaarden
Voorbeelden fototocht Rotterdam en de haven
Sleepboot Carbon uit 1914